E-wykład online: Horyzonty nowoczesności. Artyści/tki w Warszawie od lat 40. do 60 Marek Włodarski: obrzeża socrealizmu (dr Piotr Słodkowski) - zdjęcie

E-wykład online: Horyzonty nowoczesności. Artyści/tki w Warszawie od lat 40. do 60 Marek Włodarski: obrzeża socrealizmu (dr Piotr Słodkowski)

Marek Włodarski, który żył przed wojną jako lwowski awangardysta Henryk Streng, to niewątpliwy autorytet środowiska artystycznego Warszawy. Niemniej, Streng/Włodarski bardzo komplikuje nasze myślenie o sztuce: nie tylko o słabo dostrzeganej relacji lat 30. z 40., lecz także o niechętnie podkreślanych związkach sztuki nowoczesnej i realizmu socjalistycznego. Autor znanej Barykady łączy tę pozorną sprzeczność i pomaga nam spojrzeć na socrealizm innymi oczami, już poza kategoriami wstydu i wyparcia. Pozwala zastanowić się, jakie były obrzeża tej pozornie sztywnej i jednorodnej doktryny. Jak, uchylając piętnującą łatkę formalizmu, nowoczesna figuracja wcielała socjalistyczną ideowość? I jaką wizję komunizmu proponował Włodarski?

Muzeum Warszawy - Adres i dojazd

Rynek Starego Miasta 28-42
Warszawa

http://muzeumwarszawy.pl

Kup bilet
× 2 osoby obecnie przeglądają tę ofertę.