Bilety na wydarzenia z udziałem Tadeusz Falana

Brak wydarzeń w najblizszym czasie.

Tadeusz Falana

8.79 (324 ocen)

Absol­went PWST we Wro­cła­wiu z roku 1987. Teatr Nowy w Łodzi: debiut — Zie­lo­no­oki „Ścisły nad­zór” Jean Genet, reży­se­ria Krzysz­tof Kelm Filip Trna­wat „Wędrowna trupa Szo­pa­lo­wi­cza”, reży­se­ria Krzysz­tof Rościszewski Teatr Pol­ski w Byd­gosz­czy: ulu­biona rola — prof. Pre­obra­żeń­ski „Psie serce” Michaił Buł­cha­kow, reży­se­ria Sier­giej Fio­do­tow Che­swick „Lot nad kukuł­czym gniaz­dem” Ken Kesey, reży­se­ria Woj­ciech Adam­czyk w Bydgoszczy

Polecane spektakle i wydarzenia kulturalne