Agnieszka Bresler - zdjęcie

Agnieszka Bresler

Aktorka i pedagog teatralny. Ukończyła studia aktorskie MA Acting na Manchester Metropolitan University w Anglii, prowadzone we współpracy z wrocławskim Teatrem Pieśń Kozła, oraz Physical Theatre Practice w Adam Smith College w Szkocji. Jako aktorka współpracowała z teatrami w Szkocji, Polsce i we Włoszech. W 2006 założyła w Glasgow polski zespół teatralny, Gappad Theatre, którym kierowała do roku 2011. Swój autorski monodram "Starsza Pani" prezentowała w latach 2010–2011 w Szkocji, Polsce, Włoszech i Danii.

W latach 2012–2017 współtworzyła i współprowadziła wrocławską Fundację Jubilo, prowadząc działania teatralne skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, dorosłych z doświadczeniem choroby psychicznej, mniejszości romskiej, osób bezdomnych, więźniów i uchodźców. Od trzech lat współprowadzi projekt „Odkluczanie” w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu. Efektem projektu jest spektakl Odzwierciedlenie zrealizowany z grupą osadzonych tam mężczyzn. Przedstawienie zwyciężyło na IV Ogólnopolskim Konkursie Więziennej Twórczości Teatralnej w Poznaniu oraz na XXVI Ogólnopolskim i XIV Międzynarodowym Przeglądzie Sztuki Więziennej w Sztumie w roku 2017.

Od 2016 roku realizuje i prowadzi autorski projekt „Kobietostan”, w ramach którego bada środkami artystycznego wyrazu stan kobiety we współczesnym świecie, podejmując tematykę jej roli w społeczeństwie oraz współczesnej perspektywy kobiecego empowerment – uwłasnowolnienia, równouprawnienia, upełnomocnienia.

Często występuje w:
Spektakle z udziałem tego aktora:

Kobietostan. Chór na jedną aktorkę. Spektakl Kolektywu Kobietostan

Monodram

Spektakl Kolektywu Kobietostan jest artystyczną próbą skupienia polifonii głosów niesłyszalnych w głosie jednej aktorki – reprezentantki społecznego sumienia. Głos-aktorka, niczym przewodniczka chóru w tragedii greckiej, staje się komentatorką życia i wyśpiewuje pieśń o zbiorowej tęsknocie za lepszym światem. Jest nauczycielką mówienia dla nieumiejących mówić, dla niemających miejsca w społeczeństwie, dla zbiorowości kobiecego wykluczenia. Na scenie wykreowane zostaje utopijne państwo, funkcjonujące w alternatywnej rzeczywistości, czyli tytułowy Kobietostan – miejsce wyśnione, w którym prawo ustanawiają kobiety. W tej przestrzeni aktorka, królowa-matka Kobietostanu, która nosi w sobie wszystkie niewypowiedziane historie, bierze odpowiedzialność za wydanie ich na świat, za nadanie im znaczenia.

Tekst spektaklu powstał w oparciu o rozmowy z kobietami w Zakładzie Karnym w Krzywańcu, Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu, Schronisku św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet i Matek z Dziećmi oraz Fundacji Opieka i Troska, prowadzone przez Agnieszkę Bresler od roku 2016 w ramach projektu Kobietostan. Projekt ten wyrasta z niezgody na marginalizację społeczną kobiet ze środowisk defaworyzowanych, propagując równouprawnienie, umocnienie i siłę kobiet funkcjonujących poza główną tkanką społeczną.

Szczegóły