O skutecznym rad sposobie, czyli jak mówić o polityce, żeby nas słuchano - zdjęcie

O skutecznym rad sposobie, czyli jak mówić o polityce, żeby nas słuchano

Prowadzenie: prof. Anna Grześkowiak Krwawicz (Instytut Badań Literackich PAN)

​​Najsłynniejsze dzieło Stanisława Konarskiego znamy już dzisiaj właściwie tylko z tytułu, a szkoda. Jest to nie tylko najciekawszy traktat polityczny polskiego wieku świateł, lecz także najpopularniejszy w swoim czasie tekst publicystyczny. Nie tylko go czytano, ale i o nim mówiono. W roku 1766, w wielkiej debacie sejmowej o liberum veto posłowie przeciwni temu prawu cytowali w swych mowach in extenso urywki rozprawy Konarskiego. Na warsztatach spróbujemy się przyjrzeć temu, co uczyniło tę książkę tak skutecznym narzędziem propagandowym, a także odpowiedzieć na inne pytania. Te bardziej szczegółowe, jak np. na czym polegał fenomen języka politycznego Konarskiego, i te bardziej ogólne, choćby takie, w jakim stopniu "O skutecznym rad sposobie" odwoływało się do polskiej tradycji myślenia i mówienia o państwie, a jak dalece stanowiło w niej przełom, a także czy było lokalną osobliwością, czy raczej wpisuje się w wielki nurt oświeceniowych przemian. A przede wszystkim poznamy fragmenty pięknie napisanej prozy politycznej, która mogłaby być wzorem także dla dzisiejszych polityków.

_________________________________________________________________________

12 grudnia 2021 r., godz. 11.00-14.00, Pałac na Wyspie

Czas trwania: 180 minut
Źródło zdjęcia: J. Szeymecler według L. Marteau, Stanisław Konarski, 1779, Gabinet Rycin BUW

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - Adres i dojazd

ul. Agrykola 1, Warszawa

http://lazienki-krolewskie.pl/

Kup bilet