Księga Stanu Rycerskiego - wystawa czasowa do 25.06 - zdjęcie Księga Stanu Rycerskiego - wystawa czasowa do 25.06 - zdjęcie

Księga Stanu Rycerskiego - wystawa czasowa do 25.06

Wystawa „Księga Stanu Rycerskiego” jest próbą pokazania niezmiennej aktualności ideałów rycerskich, jakie przedstawił w swoim dziele pod tym tytułem Rajmund Lull (ok. 1232 - ok.

1315). Obszernym cytatom z dzieła Lulla towarzyszyć będą dzieła sztuki dawnej i współczesnej tworzące równoległą opowieść, w trakcie której widz będzie miał szansę zastanowienia się nad głębszym sensem „bycia rycerzem”. Na wystawie znajdą się m.in. średniowieczne rzeźby świętych patronów rycerstwa, ryciny najwybitniejszych polskich grafików międzywojennych Wiktorii Goryńskiej i Stefana Mrożewskiego, obrazy Jacka Malczewskiego, Tadeusza Makowskiego, XVII-wieczne

kaplerze, rysunki do komiksów Huberta Czajkowskiego i grafiki do gier komputerowych Mariusza Kozika. Zwiedzający będą mogli w trakcie wystawy obejrzeć film „Zrodzeni do szabli”.

Kuratorzy: o. Andrzej Zając OFM Conv, Piotr Kopszak

Wystawa została przygotowane we współpracy z Wydawnictwem Franciszkańskim Bratni Zew

oraz Instytutem Studiów Franciszkańskich

Patronat medialny: Radio Warszawa

_____________________________________

Czas trwania: 26.04 do 25.06.2023

Rodzaje biletów i ceny: 20 zł/ normalny; 14 zł / ulgowy; 45 zł/ rodzinny

Bilet rodzinny: 2 (max) osoby dorosłe i 3 (max) dzieci do 18 r.ż.

Bilet na wystawę „Księga Stanu Rycerskiego.” obowiązuje także na inne wystawy czasowe dostępne w danym dniu.

Muzeum Archidiecezji Warszawskiej - Adres i dojazd

ul. Dziekania 1
Warszawa

http://maw.art.pl/

Widzowie, którym podobało się to wydarzenie, byli również na: