Ruch w Instytucie - Karnet Całoroczny (Cykle 1, 2 i 3) - zdjęcie

Ruch w Instytucie - Karnet Całoroczny (Cykle 1, 2 i 3)

„Ruch w Instytucie” to cykl regularnych zajęć z ruchu i świadomości ciała, mających na celu rozwijanie umiejętności oraz zwiększanie wiedzy o choreografii i tańcu. Zajęcia kierujemy do profesjonalnych aktorów scen tradycyjnych, performerów oraz ludzi teatru, chcących rozwijać swoje umiejętności pracy z ciałem i ruchem. Nie wymagamy wcześniejszego przygotowania tanecznego. Oferowany model pracy przewiduje trzy cykle warsztatów prowadzonych przez choreografów zrzeszonych i współpracujących z Centrum w Ruchu. W ramach programu, co miesiąc inny twórca podzieli się swoimi metodami pracy. Spotkania mają charakter lekcji otwartych.

Ruch w Instytucie 2017/ 2018 to kontynuacja programu pilotażowego, który trwał od marca do czerwca 2017. W sezonie 2017/ 2018 proponujemy trzy cykle miesięcznych zajęć z: Renatą Piotrowską-Auffret, Magdaleną Ptasznik i Tomaszem Przytyckim (wrzesień – listopad 2017); Izabelą Chlewińską, Urszulą Wojtkowiak i Katarzyną Sitarz (styczeń – marzec 2018); Anną Nowicką, Weroniką Pelczyńską i Marią Stokłosą (kwiecień – czerwiec 2018). Dwugodzinne zajęcia odbywać będą się w poniedziałki* od 9:00 do 11:00.

* z wyjątkiem wtorku 3 kwietnia 2018

-----------------------------------------------

1. CYKL

KONDYCJA I RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNA W PRAKTYCE CIAŁA. ĆWICZENIA RUCHOWE I CHOREOGRAFICZNE

4, 11, 18, 25 września 2017/ Renata Piotrowska-Auffret - zajęcia 4.09 i 18.09 wyjątkowo odbędą się w Łazienkach Królewskich - Sala Musztry w Wielkiej Oficynie Podchorążówce

Ćwiczenia wzmacniające kondycję fizyczną oraz praca z dotykiem, spojrzeniem, wyobrażeniem i internetem jako aktywnościami prowokującymi ciało do różnych rodzajów skupienia i ruchu (m.in. ćwiczenia ruchowe inspirowane Body Mind Centering oraz ćwiczenia choreograficzne inspirowane metodą Six View Points).

ODDECH, ZAMKNIĘTE OCZY, EKSPLOZJA: ĆWICZENIA CHOREOGRAFICZNE

2, 9, 16, 30 października 2017/ Magdalena Ptasznik

Doświadczanie, obserwowanie i nazywanie tego, co pojawia się w ruchu, co wydarza się w przestrzeni (bazowanie na technikach somatycznych Skinner Releasing, Body Weather, Body Mind Centering i doświadczeniu pracy choreograficznej).

KONTAKT, RYTM I IMPROWIZACJA. LABORATORIUM LINDY HOP I IMPROWIZACJI W KONTAKCIE

6, 13, 20, 27 listopada 2017/ Tomasz Przytycki

Praca nad dekonstrukcją konkretnych schematów ruchowych, naszych zachowań i reakcji przy wykorzystaniu technik tańca: jazz, Lindy Hop (swing) oraz improwizacja w kontakcie (m.in. znalezienie przyjemności i swobody w budowaniu dialogów ruchowych).

-----------------------------------------------

2. CYKL

INTUICJA. CIAŁO I JEGO POTENCJAŁ

8, 15, 22, 29 stycznia 2018/ Izabela Chlewińska

Rozwijanie świadomości własnego ciała poprzez intuicję, pracę z głosem i oddechem (od indywidualnej i intymnej praktyki z ciałem do w pełni zintegrowanego działania zespołowego).

TANGO INTERAKCJE. DIALOG Z WŁASNYM CIAŁEM, Z MUZYKĄ I Z PARTNEREM

5, 12, 19, 26 lutego 2018/ Urszula Wojtkowiak

Przybliżenie specyfiki komunikacji w argentyńskim tangu, m.in. ‘tangowe’ budowanie relacji (dialog z samym sobą, z rytmem i wielowarstwowością muzyczną); praca z intencją, decyzyjnością oraz słuchaniem w oparciu o strukturę i improwizację (posturalne GYROKINESIS® oraz improwizacja w kontakcie).

MIĘDZY CIAŁEM A GŁOSEM: ĆWICZENIA (W) RUCHU UWAGI

5, 12, 19, 26 marca 2018/ Katarzyna Sitarz

Praktyki dotyczące relacji głosu, ciała, ruchu i wyobraźni oraz ich performatywnego potencjału. Wielopoziomowa obecność ciała i głosu w ruchu oraz ich zdolności komunikowania się. Rozwijanie uważności, percepcji i wrażliwości. Przyjemność jako bodziec do podejmowania decyzji (improwizacja i techniki somatyczne).

-----------------------------------------------

3. CYKL

KALEJDOSKOPOWY PRZEPŁYW UWAGI

3, 9, 16, 23 kwietnia 2018/ Anna Nowicka

Praca nad wyostrzeniem i poszerzeniem uwagi, podążaniem za nią i rozwijaniem poprzez ciało. Praca nad relacją pomiędzy rzeczywistym a doświadczanym, odczuwanym i wyobrażanym; rozwijanie dialogu pomiędzy nimi, zakorzenionego w rozluźnionym ciele. Przemieszczanie się pomiędzy różnymi polami uwagi (m.in. oddech, centrum w ciele i związane z nim wyobrażenie, rytm, kierunek, faktura ruchu, przestrzeń, działanie, nazywanie i odpuszczanie).

DWUTAKT. TANIEC JAKO GRA ZESPOŁOWA

7, 14, 21, 28 maja 2018/ Weronika Pelczyńska

Praca z partnerem w oparciu o podstawy improwizacji w kontakcie, partneringu oraz fizycznej manipulacji – koordynacja, rytm i swobodą ciała w ruchu.

POZA SŁOWAMI. INNA OBECNOŚĆ NA SCENIE

4, 11, 18, 25 czerwca 2018/ Maria Stokłosa

Odkrywanie nowego źródła działania poprzez wskazanie na ciało i inne elementy choreografii, pokazanie innej logiki działania od tej praktykowanej (u aktorów jest to często logika psychologiczna, w operze – logika muzyki), stworzenie przestrzeni bezpieczeństwa dla indywidualnych poszukiwań.

Czas trwania: 120 minut

Twórcy

PROWADZĄCY:

Renata Piotrowska-Auffret

Magdalena Ptasznik

Tomasz Przytycki

Izabela Chlewińska

Urszula Wojtkowiak

Katarzyna Sitarz

Anna Nowicka

Weronika Pelczyńska

Maria Stokłosa

Instytut Teatralny - Adres i dojazd

ul. Jazdów 1, Warszawa

http://www.instytut-teatralny.pl/

Kup bilet
× 2 osoby obecnie przeglądają tę ofertę.