Adrian Radwański - zdjęcie

Adrian Radwański

Założyciel i właściciel Centrum Pilates i Tańca Pendulum, działającego od października 2020 w Poznaniu. Absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu, a także Pedagogiki Baletowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. W trakcie edukacji zdobył wiele osiągnięć artystycznych: został dwukrotnym finalistą Konkursu Baletowego w Gdańsku w kategorii tańca współczesnego, a także laureatem nagrody specjalnej „Osobowość sceniczna” przyznanej przez Ewę Wycichowską; został finalistą krajowych eliminacji do Eurowizji dla Młodych Tancerzy w 2013 r .; Wraz z Joanną Polowczyk za choreografię „Rise” otrzymał specjalną nagrodę „+ - Award” w konkursie choreograficznym „Szoloduo Budapest 2013”. Od czerwca 2014 r. Do listopada 2016 r. Był etatowym członkiem Polskiego Teatru Tańca, w którym można go było oglądać w spektaklach Ohada Naharina, Ewy Wycichowskiej, Josi Berga, Nadara Rosano, Jacka Przybyłowicza. W grudniu 2016 roku rozpoczął pracę jako solista w Staatstheater Braunschweig Tanztheater, gdzie wystąpił w dwóch premierach: „Dein herz ist meine heimat” i „Nice to meet you?”. Od sierpnia 2017 do końca sierpnia 2020 roku Ponownie związał się z Polskim Teatrem Tańca, w którym powrócił na stałe, a także pojawił się w nowym repertuarze. Od lutego 2018 r. Rozpoczął karierę pedagogiczną jako pedagog w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu, a od października 2020 roku został wykładowcą tańca w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu na kierunku Taniec w kulturze fizycznej. Jego debiut jako choreograf miał miejsce w 2016 roku z pracą „UNISOno” prezentowaną we współpracy z Polskim Teatrem Tańca. Jego ostatnia praca zatytułowana „Platformy” została zaprezentowana na gali festiwalu Animator w lipcu 2018 r. W Poznaniu. Jako pedagog, Adrian doszukuje się detali, których istotą jest budować całą konstrukcję, nad którą pracuje się latami. W swojej pracy kieruje się dobrem i rozwojem innych, bo dzięki temu on może rozwijać się najbardziej!
Często występuje w:
Spektakle z udziałem tego aktora:

LAMENT. Pamięci Tadeusza Różewicza

Taneczny

Twórców interesuje wniknięcie w transgresywny świat, jaki rodzi się między przestrzenią traumy a przestrzenią dzieła, które pełni terapeutyczny, a zarazem ekspiacyjny charakter.

Istota intymności wyznania zawarta w utworach składających się na tom Różewicza, stała się dla twórców spektaklu inspiracją do działania, zmierzającego do podjęcia pracy nad wybranymi wątkami i motywami, które w sposób kreacyjny wpisuje dzieło w strukturę gatunkową teatru tańca.

Szczegóły

Czterdzieści

Taneczny

Spektakl śledzi życie pewnej kobiety OD momentu jej przyjścia na świat w roku 1973 do rocznicy urodzin w 2013. Te cztery dekady są odbiciem czasu zwątpień, nadziei, zmagań, wyborów i nieprzewidzianych wydarzeń, którymi kierują heroiczne cnoty – żądza życia i chęć przetrwania.

W wędrówce po chaotycznej Europie bohaterce spektaklu udaje się znaleźć kompromis pomiędzy własnymi ambicjami i wymuszonymi okolicznościami. Wiele warstw przedstawienia portretuje nie tylko indywidualne poszukiwania konkretnego człowieka, lecz staje się także synonimem pewnej podróży kraju i zespołu Teatru Tańca. Polska przeszła radykalne zmiany w ciągu ostatnich 40 lat, jakie są jej perspektywy? Jubileusz czterdziestolecia Polskiego Teatru Tańca skłania do tych samych pytań. Jako dzieło sztuki, przedstawienie to nie zagłębia się w fakty i sylwetki. Fikcyjny punkt widzenia, nawet z perspektywy obcego, może równie dobrze zapewnić dystans niezbędny do komunikacji na wspólnym poziomie. Przecież nawet prawda nigdy nie jest do końca prawdą, wszystko jest kwestią detali, na które chce się położyć nacisk, zignorować je lub wyolbrzymić.

Szczegóły