Olsztyn Green Festival 2024

Olsztyn
CRS Ukiel

Sfora | Muzyczne Kolonie: Unlearning

Rajgród
Ośrodek Wypoczynkowy Knieja i Energetyk

STUDIO WAM

Warszawa
Teatr WAM

Matka

Warszawa
Teatr Ateneum

KALYANI School Edition

Warszawa
Teatr Syrena

Cudowna terapia

Łódź
Teatr Kamila Maćkowiaka

NIENASYCENI

Warszawa
Garnizon Sztuki

Friends

Warszawa
Teatr Capitol

DIVA 2. Lament królowej

Łódź
Teatr Kamila Maćkowiaka

Friends – the unauthorized musical parody

Toruń
Teatr Muzyczny w Toruniu

Prezent urodzinowy

Warszawa
Teatr Capitol

Dreams

Warszawa
Teatr Capitol

Inkubator Osterwy - Stypa Filipa Pokaz finałowy

Lublin
Teatr im. Juliusza Osterwy

Mów mi Italiano!

Toruń
Teatr Muzyczny w Toruniu

Winda do nieba

Warszawa
Teatr IMKA

Hemar. Marchewka - próba generalizacji

Toruń
Teatr Muzyczny w Toruniu

Moje Ateneum

Warszawa
Teatr Ateneum

Inkubator Osterwy - Trupa Rafaela Pokaz finałowy

Lublin
Teatr im. Juliusza Osterwy

Łatwo nie będzie

Wrocław
Wrocławski Teatr Komedia

Hip Hop Festival Poznań 2024

Poznań
Malta

GUSTAWOWI HOLOUBKOWI NA STULECIE URODZIN WIECZÓR LIRYCZNY

Warszawa
Teatr Ateneum

Pokaz iluzji dla całej rodziny

Olkusz
Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu

Inkubator Osterwy - Nasze Ćwiczenia Stylistyczne Pokaz finałowy

Lublin
Teatr im. Juliusza Osterwy

GREASE

Warszawa
Scena Relax

KANTATY ŚWIECKIE / JOHANN SEBASTIAN BACH

Warszawa
Zamek Królewski w Warszawie

Nic się nie stało

Warszawa
Garnizon Sztuki

Zombi

Łódź
Teatr Kamila Maćkowiaka

Powiedz TAK!

Wrocław
Wrocławski Teatr Komedia

Kalyani

Kraków
Teatr Variete

Piotruś Pan

Olsztyn
Olsztyński Teatr Lalek

Winomalowanie, Kielce | piątek, 07.06.2024

Akademia Sztuki Przyjemności* ma zaszczyt zaprosić na barwne dionizje** z nielimitowanym winem, smacznymi przekąskami oraz pędzlem w dłoni!!! 🍷W I N O M A L O W A N I E 🎨 Misją przewodnią działalności Winomalowanie jest sprawianie przyjemności i umożliwienie Wam oderwania się od codzienności oraz zrelaksowanie! Nasza ASP - Akademia Sztuki Przyjemności została powołana do tego, by wydobywać Wasze talenty i ukryte pokłady kreatywności. U W I E L B I A M Y to robić!!! Malowanie przy winie to osobliwe i ekscytujące wydarzenie D L A K A Ż D E G O !!! 🇺🇦Опис українською мовою нижче 🇬🇧Below is the text in English 👩‍🎨👨‍🎨Mile widziani są zarówno artyści amatorzy, amanci sztuki jak również poszukiwacze mile spędzanego czasu. W parach, w gronie przyjaciół lub samemu, zarówno babskie wieczorki i męskie wyjścia, przy okazji urodzin, imienin czy też innej ważnej daty, a także z okazji bez okazji! Będzie winabranie, pędzlemachanie, obrazupowstanie, winogronomusic&fun! 🎨 🖌Zapewniamy stanowisko pracy. Otrzymacie od nas na czas imprezy „zestaw artysty” - sztalugę, płótno 40x50, farby, pędzle, palety, fartuszek. Zaprosimy Cię do atrakcyjnej przestrzeni galerii, loftu, magazynu lub innego budynku z duszą, a nawet w plener na terenie Kielc. 🍷🧀Będzie w i n a b r a n i e - nie mylić z winobraniem😉 Na wydarzeniu otrzymacie nielimitowane białe i czerwone wino butelkowane. Zdegustujecie też smaczne przekąski składające się z serów, owoców i różnych słonych paluszków, precli itp. 📌🗺 Miejsce jest starannie dobierane pod kątem przestrzeni potrzebnej dla zebranej ilości gości lub prognozowaną pogodę w przypadku plenerów. Wydarzenie przewidziano na 2 godziny; od 18.30 do 20:30. 🖼 Namalowany obraz, zostaje z Wami na pamiątkę! 🏆 🍷Skosztuj niezwykłej formy artystycznego relaxu!🎨 🎶 …więc choć, namaluj swój świat… 🎶 W i n e n o t? PORADNIK PREPPERSA*** TERMINY Nie odpowiada Ci ten termin – sprawdź, kiedy i gdzie winomalujemy: www.winomalowanie.pl CENA ⏳ Pula 169,- PLN obowiązuje do 7 dni przed planowana datą wydarzenia lub wyczerpania puli biletów promocyjnych 💸 Pula 199,- PLN cena regularna ZDOBĄDŹ BILET 🔺 zakup przez link do wydarzenia na stronie www, FB i IG 🔺 po dokonaniu zakupy otrzymasz potwierdzenie, bilet i fakturę - wysłane na podany przez siebie adres e-mail 🔺 nasza firma jest zarejestrowana na terenie RP, aktywna, jest płatnikiem VAT 🔺 ilość miejsc na wydarzenie jest ograniczona CO JAK GDZIE KIEDY ❓ CO potrzebuję - zabrać siebie na ucztę dla ciała i duszy ❓ CO jak nie dam sobie rady - Malowanie obrazów w luźnym, amatorskim gronie pozwala na wyrażenie swojej kreatywności bez presji doskonałości. U nas możesz pozwolić sobie na spontaniczne eksplorowanie sztuki. ❓JAK się ubrać - wygodnie, komfortowo, aby czuć się SOBĄ ❓ GDZIE - na terenie Kielc, z uwzględnieniem dobrego dojazdu środkami transportu ❓ KIEDY - w terminach wskazanych w wydarzeniach (zwykle piątki i soboty); w godzinach 18:30-20:30 * Akademie Sztuki Przyjemności - Nazwa własna; Organizator nie prowadzi warsztatów malarskich, a wydarzenie mające na celu wspólne malowanie obrazów i spędzenie czasu w miłej atmosferze przy winie, muzyce i przekąskach. ** Dionizje - attyckie święta w starożytnej Grecji na cześć Dionizosa, boga wina *** Preppers - ktoś, kto stara się być zawsze przygotowany na nietypowe sytuacje 📌 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia, w przypadku nieuzyskania minimalnego grona malujących 20 osób. _________________________________________________________________________________ 🇬🇧Below is the text in English The Academy of Pleasure Art * is honored to invite you to colorful Dionysia** with unlimited wine, tasty snacks and a paintbrush in your hand!!! ART & WINE Painting with wine, is a peculiar and exciting event. FOR EVERYONE !!! Both amateur artists, art lovers as well as seekers of pleasantly spent time are welcome. In pairs, with friends or alone, both girls evenings and mens outings, on the occasion of birthdays, name days or other important dates, as well as on occasions without any occasion! There will be wine harvesting, brushwaving, paintingcreating, grape music & fun! Well provide you a workplace. You will receive an artists kit from us for the duration of the event - an easel, 40x50 canvas, paints, brushes, palettes, apron. We will invite you to the attractive space of a gallery, loft, warehouse or other building with a soul, and even in the open air in Kielc. There will be wine harvesting - not to be confused with vintage. At the event you will receive unlimited white and red bottled wine. You will also taste tasty snacks consisting of cheeses, fruits and various salty sticks, pretzels, etc. The place is carefully selected in terms of the space needed for the gathered number of guests or the forecasted weather in the case of open-air events. The event is scheduled for 2 hours; from 18.30 to 20.30. The painted picture stays with you as a souvenir! Taste an unusual form of artistic relaxation! …so come on, paint your world… Wine not? PREPPERS*** GUIDE TERMS: If this date does not suit you - check when and where we paint: www.winomalowanie.pl PRICE: Pool one PLN 169 is valid until 7 days before the planned date of the event or when the pool of promotional tickets is exhausted. The second pool PLN 199,- regular price. GET A TICKET: Purchase via the link to the event on the website, FB and IG. After making the purchase, you will receive a confirmation, ticket and invoice - sent to the e-mail address you provided. Our company is registered in the territory of the Republic of Poland, active, is a VAT payer. The number of places for the event is limited. WHAT? HOW? WHERE? WHEN? WHAT I NEED? - take myself into a feast for body and soul. WHAT IF I CANT DO? - Painting pictures in a loose, amateur group allows you to express your creativity without the pressure of perfection. With us, you can afford to explore art spontaneously. HOW TO DRESS? - comfortably, comfortably, to feel YOURSELF WHERE? - in Kielce, taking into account good access by means of transport. WHEN? - on the dates indicated in the events (usually Fridays and Saturdays); from 18:30-20:30 * Academies of Pleasure Art - Proper name; The organizer does not run painting workshops, but an event aimed at painting pictures together and spending time in a nice atmosphere with wine, music and snacks. ** Dionysia - Attic festivals in ancient Greece in honor of Dionysus, the god of wine *** Preppers - someone who always tries to be prepared for unusual situations. The Organizer reserves the right to cancel the event if the minimum group of 20 painters is not obtained. _________________________________________________________________________________ 🇺🇦Опис українською мовою нижче Winomaluwanie Академія Мистецтва Радості* має честь запросити на барвисті діонісії** з насолоджування вином, смачними закусками та пензлем у руці!!! М А Л Ю В А Н Н Я З В И Н О М Малювання під вино - незвична форма художнього релаксу або особлива та захоплююча подія Д Л Я К О Ж Н О Г О !!! Ласкаво запрошуємо всіх; від аматорів мистецтва до професіоналів, тих хто хоче добре провести вільний час. Можна прийти в парах чи з друзями, чи просто самому, бо ця подія підходить і для жінок і для чоловіків, і для тих, хто просто хоче розважитися і отримати задоволення і насолоду від вина та малювання! Ми забезпечуємо робоче місце. Ви отримаєте від нас на час події набір художника - мольберт, полотно 40x50, фарби, пензлі, палітру, фартух. Запрошуємо тебе відчути атмосферу творчості в наших неповторних місцях; чи то галерея чи кімната в стилі лофт, чи навіть старовинний будиночок в Варшаві- головне, щоб там хотілося творити і занурюватися в світ прекрасного і дивовижного. In vino veritas-неможливо не погодитись з тим! Вино робить людей щасливими і як говорять класики « Це розлита по пляшках поезія» На події ви отримаєте можливість скуштувати біле, рожеве та червоне вино у необмеженій кількості. Смачні закуски з сиру, маслин, фруктів, шоколаду ненав’язливо підкреслять його смак і аромат. Атмосферний простір вибирається з урахуванням гостей та, звичайно ж, погодних умов. Подія передбачена на 2 години; з 18:30 до 20:30. Намальована картинка залишається з вами як память! Спробуйте незвичайну форму художнього релаксу! Відкрийте у собі художника, дозвольте собі злетіти над буденністю та рутиною, подивиться інакше на світ, розширте свої можливості.... ПОСІБНИК ПРЕППЕРСА *** ТЕРМІНИ Якщо вам не підходить цей термін - перевірте, коли і де ми будемо малювати з вином: www.winomalowanie.pl ЦІНА Перша група: 169,- PLN діє до 7 днів до запланованої дати події або до вичерпання промо-квитків Друга група: 199,- PLN звичайна ціна ПРИДБАЙТЕ КВИТОК купуйте через посилання на подію на веб-сайті www, FB та IG після покупки ви отримаєте підтвердження, квиток та рахунок-фактуру - відправлені на вказану вами електронну адресу наша компанія зареєстрована на території Польщі, і є платником ПДВ кількість місць на подію обмежена Щ О Д Е К О Л И ЯК ЩО потрібно – записати і обов’язково прийти ЯКЩО я не вмію малювати – не бійся, творчість вимагає сміливості, ніхто тебе не критикуватиме або оцінювати. В даний момент художник-це ти і ти твориш свій шедевр ЯК одягнутися - зручно, комфортно, просто БУДЬ СОБОЮ Д Е - на території Варшави, з урахуванням зручності доїзду громадським транспортом К О Л И - дати, вказані в подіях (зазвичай пятниці і суботи); з 18:30 до 20:30 * Академія Мистецтва Радості - Назва організатора; організатор не проводить майстер-класів з живопису, а проводить захід спільного часу( незвичайна форма художнього релаксу), де ви можете малювати власні картини в приємній атмосфері. ** Діонісії - аттицькі свята у Стародавній Греції на честь Діоніса, бога вина *** Преппер - той, хто завжди намагається бути готовим до незвичайних ситуацій Організатор залишає за собою право скасувати Захід у разі не досягнення мінімальної кількості малюючих 20 осіб.

Czas trwania: 120 minut

Organizator: Winomalowanie

Realizacja

Osoby odpowiedzialne za organizację: MAGDALENA GIELNIEWSKA
więcej+

Opinie naszych Widzów

(1)

10/10

Więcej takich wydarzeń w Kielcach, mega atmosfera
więcej+

mo.....@gm...il.com | 4.02.2024

Adres i dojazd

Dom Środowisk Twórczych - Pałac Tomasza Zielińskiego w Kielcach,

Zamkowa 5

Winomalowanie, Kielce | piątek, 07.06.2024

Kielce, Dom Środowisk Twórczych - Pałac Tomasza Zielińskiego w Kielcach

pt., 07.06

18:30

-,-

sprzedaż zakończona

pt., 27.09

18:30

od 183 zł

dostępne miejsca

Sprzedaż on-line zakończona: ustaw powiadomienie, aby dostać email, kiedy bilety pojawią się w sprzedaży.

Nasze benefity

Możliwość wymiany rezerwacji najpóźniej na 3 dni przed wydarzeniem

Powiadomienia o zmianie w repertuarze

Zwracamy pieniądze w 24h lub wymieniamy na inny termin w razie odwołania wydarzenia

Nie wiesz na co się wybrać?

Zadzwoń do nas, pomożemy!