Współpraca

Teatrom w Polsce oferujemy:

  • Promocję marketingową w Internecie
  • Budowanie widowni młodego pokolenia
  • Osiąganie dodatkowego przychodu ze sprzedaży
  • Eliminację negatywnego doświadczenia związanego ze staniem w kolejce

Teatry zainteresowane nawiązaniem współpracy
prosimy o kontakt bezpośredni z: