Anna Nowicka - zdjęcie

Anna Nowicka

Tancerka, choreografka, pedagog, instruktorka jogi, dyplomowana instruktorka tańca współczesnego. Absolwentka psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i Salzburg Experimental Academy of Dance (SEAD) w Austrii. Studiowała również choreografię na HfS Ernst-Busch w Berlinie. Brała udział w spektaklach tanecznych i teatralnych w Polsce i za granicą. Przez wiele lat uczyła się tańca w Warszawie u Anny Godowskiej, brała także udział w projektach aktora Przemysława Wasilkowskiego. Od 2008 roku jest zaangażowana w organizację spotkań improwizacyjnych w Studio Fourklor w Ljubljanie (2008-2010) i w Berlinie. Od 2003 roku intensywnie uczestniczy w grupowych projektach i spektaklach tanecznych w Polsce i na świecie, m.in. w Austrii, Chorwacji, Grecji, Słowenii, Niemczech i na Węgrzech. Realizuje autorskie choreografie solowe, m.in. No-Body (2010) i (2010). Oprócz pracy artystycznej zajmuje się także działalnością pedagogiczną.
Często występuje w:
Spektakle z udziałem tego aktora:

Stany Wyśnione - STS

Taneczny

Projekt „Stany Wyśnione” jest propozycją wielopoziomowego wykorzystania pracy ze snami i wyobraźnią w praktyce performatywnej. Czwórka performerów zabiera widzów
w podróż w sferę podświadomości, zagłębiając się w świat zmysłów i wyobraźni, komponując wspólną drogę poprzez jawę i sen, łącząc pracę z wyobrażonym ze świadomymi
zabiegami choreograficznymi. Proces śnienia pozwala odkrywać nieprzewidywalne, zaskakujące obrazy, stające się podstawą praktyki ruchowej i stanowiące trzon spektaklu.
Świadoma praca nad „otwieraniem” materiałów sennych umożliwia stworzenie wielowarstwowego spektaklu, w którym rzeczywistość przeplata się z fikcją, a performerzy zwinnie nawigują pomiędzy realnym a wymarzonym, widzialnym a niewidzialnym, przypatrując się swoim dziełom i bawiąc się ze wzrokiem widowni.

Szczegóły