Bilety i kalendarium wydarzeń Amfiteatr Kadzielnia w Kielcach

Amfiteatr Kadzielnia

Amfiteatr Kadzielnia znajduje się w południowej części wyrobiska Kadzielnia w Kielcach, na południowo-wschodniej stronie rezerwatu geologicznego o tej samej nazwie. Wydobycie w kamieniołomie trwało do początku lat 60. XX wieku, a historia wydobycia surowca na potrzeby przemysłu wapienniczego sięga ponad 200 lat. Proces rekultywacji i zagospodarowania terenu dawnego kamieniołomu rozpoczął się po zakończeniu eksploatacji i składał się z kilku etapów. Jeden z kluczowych etapów to utworzenie rezerwatu geologicznego Kadzielnia, który ma na celu ochronę unikalnych form geologicznych i fauny występującej na terenie dawnego kamieniołomu. Kolejnym elementem było wybudowanie amfiteatru, który został oddany do użytku w 1971 roku. W 2008 roku rozpoczęto projekt przebudowy Amfiteatru Kadzielnia, który został ostatecznie zakończony w 2010 roku. Celem przebudowy było dostosowanie amfiteatru do współczesnych potrzeb artystycznych i festiwalowych. Po modernizacji, obiekt stał się nowoczesnym miejscem, które mogło gościć różnorodne wydarzenia kulturalne i artystyczne. W dniu 10 czerwca 2021 roku Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę nr XLVII/940/2021, nadającą Amfiteatrowi Kadzielnia imię Andrzeja Litwina.

Polecane spektakle i wydarzenia kulturalne